हाउस अफिसर FULLTIME

त्रि.वि . शिक्षण अस्पताल

Closing date : 2018-07-07

Job Description :

    हाउस अफिसर

    इच्छुक नेपाली नागरिकहरू बाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र त्रि,वि. सिक्षण अस्पतालको हिमालयन बैंक महाराजगंजको खाता नं  : 065440A मा रु, २००० /- जम्मा गरेको रसिद लिई आवेदन फारम भर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |