क्यासीयर, बजार प्रतिनिधि, बजार अधिकृत, बजार सुपरभाईजर, रिसेप्सनिस्ट FULLTIME

जनमत बचत तथा ऋण सहकारी लि

Closing date : 2018-03-17

Job Description :

    क्यासीयर, बजार प्रतिनिधि, बजार अधिकृत, बजार सुपरभाईजर, रिसेप्सनिस्ट

    To apply: vacancy.swotantra@gmail.com